Gardenia

blog ogrodniczy

Artykuły zostały otagowane jako:

Zając

1285 dni temu
przez Paweł Szymański
Brak komentarzy

Ochrona przed gryzoniami

Duże niebezpieczeństwo dla nowo posadzonego drzewka stanowią zające, karczowniki i myszy. Dlatego w pobliżu systemu korzeniowego drzewka, a także wzdłuż dróg, ogrodzeń i zadrzewień znajdujących się na terenie sadu należy rozłożyć trutki. Może to być zatrute ziarno, które pod nazwą “Kumader” znajduje się w handlu. Rozłożenie trutek jest szczególnie ważne w małych sadach amatorskich, w sąsiedztwie których znajduje się duża ilość gryzoni.

Czytaj dalej...

grusza

1291 dni temu
przez Paweł Szymański
Brak komentarzy

Zabezpieczenie przed mrozem

Młode drzewko w sadzie jest narażone na uszkodzenie mrozowe. Najbardziej wrażliwą na przemarznięcie częścią jest system korzeniowy. Dla jego zabezpieczenia wokół drzewka usypuje się kopczyk z ziemi. Ma on szczególne znaczenie w czasie bezsnieżnych zim, gdy silny spadek temperatury gleby może spowodować uszkodzenie korzeni.

Czytaj dalej...