Gardenia

blog ogrodniczy

Artykuły zostały otagowane jako:

pszczola

546 dni temu
przez Paweł Szymański
Komentarze zamknięte

Pszczoły nie muszą ginąć

Perspektywiczny plan rozwoju naszego rolnictwa przewi­duje systematyczny wzrost wydajności płodów rolnych z jednostki powierzchni użytkowej. W zmierzaniu do tego celu dużo uwagi poświęca się zwalczaniu środkami chemicznymi szkodników i chorób roślin. Ilością ich zu­życia ocenia się nawet zaawansowanie intensyfikacji produkcji roślinnej. Nie zawsze jednak rolnicy zdają sobie dostatecznie sprawę z tego, że zwiększanie zużycia środków ochrony roś­lin zwiększa również możliwości występowania ujemnych skutków ich ubocznego działania. Jako jeden z nich wymienić należy zatruwanie owa­dów pożytecznych, wśród których szczególną pozycję zajmują pszczoły miodne.

Czytaj dalej...