Gardenia

blog ogrodniczy

Artykuły zostały otagowane jako:

sad

1273 dni temu
przez Paweł Szymański
Brak komentarzy

Uprawa gleby

Młode drzewko z silnie skróconym systemem korzeniowym ma zmniejszoną zdolność pobierania wody z gleby. Szczególnie narażone na suszę są drzewka wysadzone wiosną. Gdy wiosna jest sucha, brak wilgoci w glebie może osłabić ich wzrost, a nawet spowodować uschnięcie. W takiej sytuacji podlewanie drzewek w okresie wiosennej suszy może okazać się zabiegiem koniecznym. Jest to kosztowne i trudne do wykonania w dużych sadach produkcyjnych.

Czytaj dalej...

Zając

1285 dni temu
przez Paweł Szymański
Brak komentarzy

Ochrona przed gryzoniami

Duże niebezpieczeństwo dla nowo posadzonego drzewka stanowią zające, karczowniki i myszy. Dlatego w pobliżu systemu korzeniowego drzewka, a także wzdłuż dróg, ogrodzeń i zadrzewień znajdujących się na terenie sadu należy rozłożyć trutki. Może to być zatrute ziarno, które pod nazwą “Kumader” znajduje się w handlu. Rozłożenie trutek jest szczególnie ważne w małych sadach amatorskich, w sąsiedztwie których znajduje się duża ilość gryzoni.

Czytaj dalej...

1289 dni temu
przez Paweł Szymański
Brak komentarzy

Nawożenie nowo posadzonych drzewek

Dostarczenie nowo posadzonym drzewkom składników pokarmowych jest bardzo ważne. Jeżeli drzewka zostały posadzone na glebie nawiezionej obornikiem w połączeniu z nawozem fosforowym i potasowym, zachodzi konieczność uzupełnienia jedynie azotu. W pierwszym roku po posadzeniu, w okresie wiosennym, nawozi się dawką 20-40 g azotu w czystym składniku pod każde drzewko. Nawóz należy wysiać w promieniu przekraczającym nieco średnicę korony.

Czytaj dalej...

Sad

1291 dni temu
przez Paweł Szymański
Brak komentarzy

Jak postępować z nowo posadzonymi drzewkami?

Nowo posadzone drzewka wymagają bardzo starannej pielęgnacji. Ich system korzeniowy został silnie zredukowany przy wykopywaniu ze szkółki. Korzenie wiązkowe są nieliczne, a korzenie szkieletowe silnie skrócone. Do chwili odbudowania systemu korzeniowego drzewko nie jest w stanie pobieraćdostatecznych ilości wody i składników pokarmowych potrzebnych dla zaopatrzenia wszystkich rozwijających się liści i pędów.

Czytaj dalej...