Gardenia

blog ogrodniczy

pszczola

cze 15, 02:54
przez Paweł Szymański
Komentarze zamknięte

Pszczoły nie muszą ginąć

Perspektywiczny plan rozwoju naszego rolnictwa przewi­duje systematyczny wzrost wydajności płodów rolnych z jednostki powierzchni użytkowej. W zmierzaniu do tego celu dużo uwagi poświęca się zwalczaniu środkami chemicznymi szkodników i chorób roślin. Ilością ich zu­życia ocenia się nawet zaawansowanie intensyfikacji produkcji roślinnej. Nie zawsze jednak rolnicy zdają sobie dostatecznie sprawę z tego, że zwiększanie zużycia środków ochrony roś­lin zwiększa również możliwości występowania ujemnych skutków ich ubocznego działania. Jako jeden z nich wymienić należy zatruwanie owa­dów pożytecznych, wśród których szczególną pozycję zajmują pszczoły miodne.

Czytaj dalej...

lip 13, 08:54
przez Paweł Szymański
Komentarze zamknięte

Przypominamy pszczelarzom - okres od lipca do września

W lipcu w większości rejonów kraju kończy się pożytek główny. Po miodobraniu należy w gniazdach pozostawić około 5-8 kg miodu. Pszczelarze liczący jeszcze na wykorzystanie późniejszych pożytków spadziowych, powinni w tym czasie zmagazynować około 3-4 plastrów gniazdowych na rodzinę z zapasem miodu i pierzgi, które będzie można wstawić do uli po odwirowaniu miodu spadziowego. Miód spadziowy bowiem nie nadaje się do zimowania. Dobrze jest również w tym przypadku, po zakończeniu pożytku, dokarmić pszczoły dużymi dawkami syropu, który przeniesiony do plastrów magazynuje się do jesieni, kiedy to wstawia się je na miejsce odebranych plastrów z miodem spadziowym.

Czytaj dalej...

lis 29, 08:30
przez Paweł Szymański
Brak komentarzy

Zadania pszczelarza od stycznia do marca

Miesiące zimowe są okresem ograniczonej aktywności pszczół. Zgromadzone w kłębie wykonują one minimalne tylko ruchy, aby utrzymać odpowiednią temperaturę. Spożywają małe ilości pokarmu. Każde niepokojenie pszczół w tym okresie zwiększa ich aktywność, powoduje rozluźnienie kłębu i większe zużycie pokarmu, a tym samym większe wypełnienie jelita grubego odchodami. Dlatego do zadań pszczelarza należy zapewnienie spokoju w pasiece.

Czytaj dalej...