Gardenia

blog ogrodniczy

sad

cze 19, 12:31
przez Paweł Szymański
Brak komentarzy

Uprawa gleby

Młode drzewko z silnie skróconym systemem korzeniowym ma zmniejszoną zdolność pobierania wody z gleby. Szczególnie narażone na suszę są drzewka wysadzone wiosną. Gdy wiosna jest sucha, brak wilgoci w glebie może osłabić ich wzrost, a nawet spowodować uschnięcie. W takiej sytuacji podlewanie drzewek w okresie wiosennej suszy może okazać się zabiegiem koniecznym. Jest to kosztowne i trudne do wykonania w dużych sadach produkcyjnych.

Czytaj dalej...

Zając

cze 7, 06:48
przez Paweł Szymański
Brak komentarzy

Ochrona przed gryzoniami

Duże niebezpieczeństwo dla nowo posadzonego drzewka stanowią zające, karczowniki i myszy. Dlatego w pobliżu systemu korzeniowego drzewka, a także wzdłuż dróg, ogrodzeń i zadrzewień znajdujących się na terenie sadu należy rozłożyć trutki. Może to być zatrute ziarno, które pod nazwą “Kumader” znajduje się w handlu. Rozłożenie trutek jest szczególnie ważne w małych sadach amatorskich, w sąsiedztwie których znajduje się duża ilość gryzoni.

Czytaj dalej...

cze 3, 10:38
przez Paweł Szymański
Brak komentarzy

Nawożenie nowo posadzonych drzewek

Dostarczenie nowo posadzonym drzewkom składników pokarmowych jest bardzo ważne. Jeżeli drzewka zostały posadzone na glebie nawiezionej obornikiem w połączeniu z nawozem fosforowym i potasowym, zachodzi konieczność uzupełnienia jedynie azotu. W pierwszym roku po posadzeniu, w okresie wiosennym, nawozi się dawką 20-40 g azotu w czystym składniku pod każde drzewko. Nawóz należy wysiać w promieniu przekraczającym nieco średnicę korony.

Czytaj dalej...

grusza

cze 1, 11:57
przez Paweł Szymański
Brak komentarzy

Zabezpieczenie przed mrozem

Młode drzewko w sadzie jest narażone na uszkodzenie mrozowe. Najbardziej wrażliwą na przemarznięcie częścią jest system korzeniowy. Dla jego zabezpieczenia wokół drzewka usypuje się kopczyk z ziemi. Ma on szczególne znaczenie w czasie bezsnieżnych zim, gdy silny spadek temperatury gleby może spowodować uszkodzenie korzeni.

Czytaj dalej...

Sad

cze 1, 11:56
przez Paweł Szymański
Brak komentarzy

Jak postępować z nowo posadzonymi drzewkami?

Nowo posadzone drzewka wymagają bardzo starannej pielęgnacji. Ich system korzeniowy został silnie zredukowany przy wykopywaniu ze szkółki. Korzenie wiązkowe są nieliczne, a korzenie szkieletowe silnie skrócone. Do chwili odbudowania systemu korzeniowego drzewko nie jest w stanie pobieraćdostatecznych ilości wody i składników pokarmowych potrzebnych dla zaopatrzenia wszystkich rozwijających się liści i pędów.

Czytaj dalej...