Gardenia

blog ogrodniczy

Oznakowanie preparatów chemicznych

| Komentarze zamknięte

Jakikolwiek ogrodnik, czy to profesjonalny albo również hobbysta kompletnie zdaje sobie sprawę z faktu jak istotne dla dogodnego rozkwitu roślin jest asekurowanie ich przed destrukcyjnym oddziaływaniem infekcji lub pasożytów, które potrafią w dość niedługim okresie czasu zniweczyć wielkie obszary ogrodu. W trosce o efekty dotychczasowej (częstokroć długotrwałej) pracy nie można zignorować okresowych oprysków środkami chemicznymi, jakie są aktualnie błogosławieństwem w rezerwuarze każdego ogrodnika. Związki chemiczne zawarte w takich środkach są niemniej mocno trujące, nie jedynie dla chorób i szkodników mierzących w rośliny, ale także dla ludzi i środowiska ekologicznego w całokształcie, przeto trzeba dbać o wyjątkową zapobiegliwość pracując z nimi.

Na czas obecny dowolny związek chemiczny jaki może wykazywać się powodowaniem ryzyka toksycznego dla przyrody potrzebuje uwzględniać rekomendacje zatwierdzone w dyrektywie ustanowionej już parę lat do tyłu przez Unię Europejską (a stąd prawomocną także w naszym kraju) w kwestii klasyfikacji, oznakowania jak również pakowania substancji oraz mieszanin chemicznych, znaną szerzej jako wytyczna CLP. Reguluje ona przede wszystkim określenia aplikowane na etykietach związków chemicznych, do jakich kwalifikują się jednocześnie użytkowane w ogrodnictwie środki ochronne.

W szczególności oznakowanie CLP musi zawierać takie informacje jak adekwatne ikony w wyrazisty sposób wyrażające wariant niebezpieczeństwa, prawidłowe wyrażenia ostrzegawcze, kompletne wytyczne o zagrożeniu i sposobach asekuracji które trzeba podjąć, dokładne dane kontaktowe doręczyciela substancji chemicznej, identyfikatory wyrobu jak również dane o formalnej mierze substancji albo mieszaniny. Podobnie spreparowane oznakowanie CLP musi być czytelne jednakowo dla zawodowców jak też pasjonatów ogrodnictwa, jacy raz za jakiś czas zmuszeni są do kontaktu ze specyfikami chemicznymi używanymi do ochrony roślin.

Stosowanie się do wytycznych odnośnie praktykowania specyfiku chemicznego, które umieszczone są na etykiecie CLP ocali nas od niebezpieczeństwa zakażenia się podczas użytkowania preparatu.

Komentarze zamknięte

    Komentowanie zakończone dla tego artykułu