Gardenia

blog ogrodniczy

413 dni temu
przez Paweł Szymański
Komentarze zamknięte

Ogrodnictwo w PRL, a obecnie

Życie współczesnego ogrodnika jest nieporównanie łatwiejsze niż to było kilka dekad temu. Wprawdzie wówczas, tj. jeszcze w czasach realnego socjalizmu, ludzie wierzyli, że życie ogrodnika jest mlekiem i miodem płynące, ale nie do końca tak jednak było. W tamtej epoce ogrodnicy byli jedną z grup zawodowych, która miała faktyczną możliwość pracy na własny rachunek, jednak urzędnicy z całych sił starali się im to życie uprzykrzać. Kłopotem było zdobycie czegokolwiek, od nasion i nawozów po narzędzia i maszyny ogrodnicze. Jeśli było to możliwe próbowano ściągać co się dało z Zachodu, ale to było w wielu przypadkach ryzykowne.

Czytaj dalej...

654 dni temu
przez Paweł Szymański
Komentarze zamknięte

Zalety i wady kompostowania

Kompostowanie, czy jak kto woli organiczny recykling to całkowicie naturalna metoda unieszkodliwiania odpadów jakie każdy z nas ma w swoim ogrodzie. Proces ten przeprowadzany jest w specjalnie do tego celu przeznaczonych pryzmach, gdzie wszystkie odpady pod wpływem tlenu, wilgoci, dżdżownic oraz wszelkich mikroelementów znajdujących się w glebie przetwarzają je na kompost, który z dużym powodzeniem może być wykorzystywany między innymi jako naturalny nawóz w rolnictwie czy ogrodnictwie. Jak wszystko również kompostowanie ma swoje wady i zalety.

Czytaj dalej...

pszczola

1117 dni temu
przez Paweł Szymański
Komentarze zamknięte

Pszczoły nie muszą ginąć

Perspektywiczny plan rozwoju naszego rolnictwa przewi­duje systematyczny wzrost wydajności płodów rolnych z jednostki powierzchni użytkowej. W zmierzaniu do tego celu dużo uwagi poświęca się zwalczaniu środkami chemicznymi szkodników i chorób roślin. Ilością ich zu­życia ocenia się nawet zaawansowanie intensyfikacji produkcji roślinnej. Nie zawsze jednak rolnicy zdają sobie dostatecznie sprawę z tego, że zwiększanie zużycia środków ochrony roś­lin zwiększa również możliwości występowania ujemnych skutków ich ubocznego działania. Jako jeden z nich wymienić należy zatruwanie owa­dów pożytecznych, wśród których szczególną pozycję zajmują pszczoły miodne.

Czytaj dalej...

1270 dni temu
przez Paweł Szymański
Komentarze zamknięte

Oznakowanie preparatów chemicznych

Jakikolwiek ogrodnik, czy to profesjonalny albo również hobbysta kompletnie zdaje sobie sprawę z faktu jak istotne dla dogodnego rozkwitu roślin jest asekurowanie ich przed destrukcyjnym oddziaływaniem infekcji lub pasożytów, które potrafią w dość niedługim okresie czasu zniweczyć wielkie obszary ogrodu. W trosce o efekty dotychczasowej (częstokroć długotrwałej) pracy nie można zignorować okresowych oprysków środkami chemicznymi, jakie są aktualnie błogosławieństwem w rezerwuarze każdego ogrodnika.

Czytaj dalej...

1454 dni temu
przez Paweł Szymański
Komentarze zamknięte

Przypominamy pszczelarzom - okres od lipca do września

W lipcu w większości rejonów kraju kończy się pożytek główny. Po miodobraniu należy w gniazdach pozostawić około 5-8 kg miodu. Pszczelarze liczący jeszcze na wykorzystanie późniejszych pożytków spadziowych, powinni w tym czasie zmagazynować około 3-4 plastrów gniazdowych na rodzinę z zapasem miodu i pierzgi, które będzie można wstawić do uli po odwirowaniu miodu spadziowego. Miód spadziowy bowiem nie nadaje się do zimowania. Dobrze jest również w tym przypadku, po zakończeniu pożytku, dokarmić pszczoły dużymi dawkami syropu, który przeniesiony do plastrów magazynuje się do jesieni, kiedy to wstawia się je na miejsce odebranych plastrów z miodem spadziowym.

Czytaj dalej...

1681 dni temu
przez Paweł Szymański
Brak komentarzy

Zadania pszczelarza od stycznia do marca

Miesiące zimowe są okresem ograniczonej aktywności pszczół. Zgromadzone w kłębie wykonują one minimalne tylko ruchy, aby utrzymać odpowiednią temperaturę. Spożywają małe ilości pokarmu. Każde niepokojenie pszczół w tym okresie zwiększa ich aktywność, powoduje rozluźnienie kłębu i większe zużycie pokarmu, a tym samym większe wypełnienie jelita grubego odchodami. Dlatego do zadań pszczelarza należy zapewnienie spokoju w pasiece.

Czytaj dalej...

1705 dni temu
przez Paweł Szymański
Komentarze zamknięte

Jak uzyskać wysokie plony malin?

W ostatnich latach obserwujemy duże zainteresowanie produkcją malin w naszym kraju. Wynika to z wielu czynników, w tym również z faktu, że zapotrzebowaniu na te owoce towarzyszy opłacalność uprawy. W ostatnim pięcioleciu staliśmy się potentatem w produkcji malin, zajmując 2 miejsce w Europie po Wielkiej Brytanii.

Czytaj dalej...